ben-rosett-WdJkXFQ4VHY-unsplash_

Vedení společnosti

jednatel společnosti

František Pavlíček

František Pavlíček

+420 602 616 677   
pavlicek@kpalarm.cz

provozní ředitel

Ing. Rostislav Prosecký

Ing. Rostislav Prosecký

+420 605 353 869
prosecky@kpalarm.cz

sídlo společnosti
+420 567 311 319

KP ALARM s.r.o., Benešova 46, Jihlava - kpalarm@kpalarm.cz

Naše vize

Budovat otevřené, pevné a trvalé obchodní vztahy, které vytváří skutečnou hodnotu pro naše zákazníky, důvěru dodavatelů a spokojenost zaměstnanců.

NASLOUCHÁME

Chceme něco dozvědět o potřebách našich zákazníků co nejvíce, snažíme se pozorně naslouchat a nabízet originální a osobitá řešení.

INOVUJEME

Při řešení náročných požadavků našich zákazníků přijímáme inovativní rozhodnutí a volíme takové pracovní postupy, které jsou efektivní v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Plníme očekávání zákazníka v souladu s technickými předpisy. Máme odvahu nabízet a implementovat novinky.

SPOLUPRACUJEME

Při dosahování cílů naší vize spolupracujeme s partnery, zaměřujeme se na důležité věci, přiměřeně riskujeme a jednáme rychle.

VĚŘÍME SI

Respektujeme své kolegy. Zdokonalujeme se vzájemnou výměnou názorů, pracujeme tvrdě a umíme ocenit i oslavit úspěch. Učíme se z chyb. Neúspěch a chyby považujeme za příležitost k ponaučení i příležitost k investici do růstu a rozvoje našich lidí, naší firmy!