EPS

Elektrická požární signalizace je součást protipožární ochrany objektů a slouží k včasné detekci

počátku požáru. Nasazením systému EPS lze eliminovat velké ztráty na majetku i ztrátě životů osob.

Základ elektrické požární signalizace tvoří podobně jako u PZTS (EZS) ústředna EPS a spolu

s různými typy požárních detektorů tvoří systém, který informuje o vzniku požáru - akusticky a opticky

přímo v objektu, popř. pomocí zařízení dálkového přenosu do místa trvalé obsluhy, nebo přímo

na PCO HZS. U rozsáhlých aplikací EPS lze využít grafické nadstavby, která umožní snadnou a rychlou

orientaci v objektech. Tím je možno dosáhnout efektivního vyhodnocení a urychlení zásahu při zahoření.

Většina ústředen má tzv. programovatelné výstupy, které umožňují ovládat další periferie jako jsou např.

klíčové trezory pro HZS, protipožární dveře, hasící zařízení apod.

Při zřizování systému EPS je třeba respektovat zákon o požární ochraně, vyhlášku o stanovení podmínek

požární bezpečnosti a normy pro EPS.

Instalujeme systémy firem: Bosch, Tyco, Lites, Aritech, Esser, Schrack...

 

 

 

 

 

SEO by AceSEF