elektrická zabezpečovací technika

V oblasti těchto systémů dodáváme osvědčená zařízení, která se po prověření v praxi ukázala být na současném trhu nejlepší. Úkolem systému je kompletní elektrická ochrana objektu. Rozsah je stanoven na základě druhu objektu, chráněných hodnot, požadavků investora a platných norem a předpisů. Systém se řeší stavebnicově s možností rozšíření dle požadavků investora.

Dodávku lze realizovat po etapách, projekčně se řeší celek a jednotlivé realizační etapy dle požadavku investora a harmonogramu stavby. Pro většinu objektů se postupuje dle ČSN EN 50131-1 ed.2, odpovídající zájmům
Policie ČR a Pojišťovnám ČR.

Tato norma rozlišuje stupně zabezpečení:

• Plášťová ochrana - detekuje násilné proniknutí okny, dveřmi

• Prostorová ochrana - detekuje pohyb uvnitř objektu

• Předmětová ochrana - detekuje násilné odebrání cenných předmětů, nebo napadení trezorů.

• Tísňová ochrana - pro případ přepadení personálu během dne.

• Obvodová ochrana - detekce nedovoleného vniknutí do prostoru přes plot, nebodo vymezeného koridoru.

Navrhovaná zařízení jsou technicky na vysoké úrovni s jednoduchou obsluhou. Celý systém je řízen ze zabezpečovací ústředny, kterou je možno
doplnit o další návazná zařízení, např. PC s přehledným a bohatým softwarem. Zařízení je zálohováno proti výpadkům sítě vlastním plynotěsným bezúdržbovým akumulátorem. Zařízení je možno napojit na pult centrální ochrany objektů.

Je třeba pečlivě zvážit nákup systému PZTS z hlediska toho, zda je dovede zprovoznit každý zkušenější elektrikář, nebo použít systémů, které se vyznačují vysokou profesionalitou - toto Vám však zaručí jedině odborná montážní firma.

 

SEO by AceSEF