Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany (PCO)

PCO je zařízení, které zajišťuje příjem zpráv z poplachového zabezpečovacího tísňového systému (PZTS)
a elektrické požární signalizace (EPS) nainstalované na objektech. Objekty takto připojené k PCO jsou monitorovány nepřetržitě po 24 hodin denně a je zaručeno vyhodnocení a zpracování každé přijaté zprávy. Zprávy s mimořádným významem (narušení objektu, sabotáž systému, přerušení spojení s objektem apod.) jsou dále podstoupeny k řešení výjezdové skupině, která provádí samotný výjezd s provedením fyzické kontroly objektu.

PCO

Naše společnost provozuje PCO se softwarem firmy RADOM s.r.o. Na toto námi provozované PCO jsme schopni připojit téměř jakékoliv zařízení PZTS či EPS. Způsob připojení zabezpečovacích zařízení se odlišuje dle třídy bezpečnosti systému či potřeb zákazníka. Jsme schopni připojit objekty s nainstalovaným PZTS či EPS po běžných telefonních linkách nebo pomocí sítě GSM, případně přes internetové rozhraní. V neposlední řadě jsme též schopni připojit objekty přes radiovou síť, k čemuž využíváme vlastní frekvence přidělené nám Českým telekomunikačním úřadem.

 

Dispečink PCO

Dispečerské pracoviště slouží k zajištění součinnosti výjezdových skupin. Dispečink je zároveň nápomocen při řešení potíží klientů s nainstalovanými zabezpečovacími systémy na připojených objektech, případně je schopen zajistit vyslání servisního technika k objektu i mimo pracovní dobu. Dispečink je personálně obsazen zkušenými zaměstnanci, kteří jsou periodicky proškolováni a vzděláváni v obsluze samotného PCO a v poskytování odborného poradenství klientům. Naprostou samozřejmostí u všech našich zaměstnanců je trestní bezúhonnost a jsou na ně kladeny velké nároky v souvislosti se zacházením s citlivými a utajovanými informacemi.

zásahová vozidla

 

 

SEO by AceSEF