projekce

Oddělení projekce zpracovává návrhy jednotlivých systémů, vede a archivuje dokumentaci realizovaných zakázek, jak v "papírové" tak i v elektronické verzi. Projektant konzultuje a nabízí investorovi optimální řešení realizace zakázky s ohledem na nejnověší techologie, platné normy pro jednotlivá zařízení a cenovou výhodnost pro daný objekt.
Zařízení jsou dimenzována s dostatečnou kapacitou pro případné budoucí rozšíření.

schrnka03.jpg - 39.74 Kb

Samozřejmností je účast projektanta na školeních, seminářích a získání certifikací pro navrhování jednotlivých systémů (PZTS, EPS,CCTV, EKV) včetně vhodných kabelových rozvodů (hlavně u sytémů EPS).
Pro zpracování projektů využívá oddělení projekce nejnovější sw AutoCADLT 2013 a kvalitní technické vybavení.
Všechny návrhy projektů jsou odsouhlasovány odpovědným projektantem.

 

 

SEO by AceSEF